Velferdsstatens møte med migrasjon

Den norske velferdsstaten ble utformet i en annen tid enn nå. Omfanget av innvandringen har økt siden den gang, og dette har implikasjoner for modellens bærekraft. På den ene siden eldes den norske befolkningen – arbeidsinnvandring kan være løsningen på utfordringene knyttet til eldrebølgen. På den andre siden bryter dette med prinsippet «fra vugge til grav». Et alternativ er en”kuwaitisert” velferdspolitikk, der utenlandske arbeidstagere jobber korte perioder i Norge uten å opparbeide seg rettigheter. Det bryter med fundamentale prinsipper i velferdsmodellen – likhet, muligheter og rettigheter. Skylles barnet ut med badevannet i forsøket på å redde en modell som ikke er skapt for en global verden?

På den ene siden eldes den norske befolkningen -  arbeidsinnvandring kan være løsningen på utfordringene knyttet til eldrebølgen. På den andre siden bryter dette med prinsippet «fra vugge til grav».  Et alternativ er en"kuwaitisert" velferdspolitikk, der utenlandske arbeidstagere jobber korte perioder i Norge uten å opparbeide seg rettigheter. Det bryter med fundamentale prinsipper i velferdsmodellen - likhet, muligheter og rettigheter. Skylles barnet ut med badevannet i forsøket på å redde en modell som ikke er skapt for en global verden?
Tidspunkt
Søndag 21/11, 11.00-13.00
Rom
Auditoriet
Arrangør
Radikalt Økonominettverk
Temaspor
Arbeid, velferd, feminisme og antirasisme

Share button Share button Share button Share button

Nyhetsbrev

Meld deg på ved å oppgi din e-postadresse. Den vil ikke videreformidles til andre. Du kan enkelt fjerne deg fra e-postlisten; enten fra denne siden, eller fra en lenke i nyhetsbrevet.