Vannkrise i en globalisert verden

70 prosent av alt vannet som blir brukt i dag går til vanning i landbruket, og fordelingen av vannressurser intensiveres i takt med det økte globale forbruket. I løpet av år 2030 vil 3 mrd. mennesker i verden leve i kronisk vannmangel.

Møtet skal sette søkelys på hvordan internasjonal handel kan ha enorme konsekvenser for menneskers tilgang til vann og mat i land i Sør og for miljøet generelt. Møtet vil belyse konseptet ”vannfotavtrykk” og betydningen av vårt eget forbruk i Norge og samtidig se på mulige løsninger.

Under møtet skal India være i fokus. India har store utfordringer knyttet til vannmangel, men landet har også en lang tradisjon med å utvikle bærekraftige løsninger som skal sikre befolkningens vanntilgang.

Tidspunkt
Fredag 19/11, 14.00-16.00
Rom
Auditoriet
Innledere
Vandana Shiva
Møteleder
Andrew Preston
Arrangør
Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS)
Temaspor
Klima, miljø og energi

Share button Share button Share button Share button

Nyhetsbrev

Meld deg på ved å oppgi din e-postadresse. Den vil ikke videreformidles til andre. Du kan enkelt fjerne deg fra e-postlisten; enten fra denne siden, eller fra en lenke i nyhetsbrevet.